Voor particulieren

Eindelijk wegwijs in het doolhof van internationaal belastingrecht! Wie in een ander land woont of werkt, krijgt onmiddellijk met internationaal belastingrecht te maken. Grensoverschrijdend actief zijn, betekent bezig zijn met onbekende, complexe en soms ook tegenstrijdige wet- en regelgeving. Tax Design heeft de kennis van alle juridische en fiscale facetten die komen kijken, zodra u de grens passeert. 

home   >   diensten   >   particulieren

Onze diensten

Werken in het buurland

  • Wonen - werken over de grens
  • Aangifte Inkomstenbelasting
  • Bezwaar en beroep

Wonen buiten Nederland

  • (Ver)erven en fiscaliteit
  • Emigreren en fiscale check-up
  • Pensioen in buitenland

Geëmigreerde Nederlanders 

U hebt (of wilt) Nederland verlaten om elders in Europa of de wereld te wonen? Wij zijn uw aanspreekpunt voor alle grensoverschrijdende vragen. Want niemand betaalt zijn belasting graag dubbel en iedereen wil verrassingen voor zichzelf (of zijn naasten) voorkomen. 

Steeds mobieler

De mobiliteit van burgers wordt door het Europees recht steeds meer bevorderd. Iedere Nederlander mag in iedere lidstaat van de EU (en de EER) wonen, werken, handelen, ondernemen en beleggen. Deze rechten zijn gebaseerd op de zogenoemde verkeersvrijheden, die hun oorsprong vinden in het idee van één gemeenschappelijke Europese binnenmarkt. 

In het ene land wonen terwijl (een deel van) het inkomen in het andere land verdiend wordt – dit is tegenwoordig geen uitzondering meer. Dit is vooral in de grensstreek met Duitsland en België te zien. Van noord tot zuid zitten de grensgemeentes vol met „Nederduitsers“ en "Nederbelgen". Een landsgrens wordt al lang niet meer als een drempel ervaren.

Nauwe band met Duitsland en België

Nederland heeft van oudsher een bijzonder nauwe band met Duitsland en België. Enerzijds leveren deze intensieve betrekkingen kansen voor burgers op en beide landen zijn dan ook belangrijke handelspartners van Nederland geworden. Anderzijds vormt de confrontatie met twee of meer verschillende rechtstelsels steeds vaker een uitdaging voor burgers. In grensoverschrijdende situaties dienen zij zich immers conform verschillende rechtsstelsels te gedragen en ook fiscaal kent ieder land zijn eigen aanpak.

Twee rechtstelsels naast elkaar bevat conflictpotentiaal

Een Nederlander die zich in Duitsland of België vestigt, raakt onmiddellijk met twee rechtstelsels geconfronteerd. Een uniform erfrecht bijvoorbeeld dat in meerdere landen geldt, bestaat immers niet. Voor begrippen uit het Nederlandse rechtsstelsel zijn in het Duitse of Belgische recht niet altijd equivalenten te vinden. Deze constellatie bevat dus een zekere lading conflictpotentiaal, maar Tax Design helpt u graag verder.

Direct contact

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar het juiste antwoord op uw vraag. 

Germany

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.