Particulieren

Direct naar onze diensten

Aangifte Inkomstenbelasting

meer

Wonen - werken over de grens

meer

Pensioen in buitenland

meer

(Ver)erven en fiscaliteit

meer

Emigreren en fiscale check-up

meer

Bezwaar en beroep

meer

Steeds mobieler

De mobiliteit van burgers wordt door het Europees recht steeds meer bevorderd. Iedere Nederlander mag in iedere lidstaat van de EU (en de EER) wonen, werken, handelen, ondernemen en beleggen. Deze rechten zijn gebaseerd op de zogenoemde verkeersvrijheden, die hun oorsprong vinden in het idee van één gemeenschappelijke Europese binnenmarkt. In het ene land wonen terwijl (een deel van) het inkomen in het andere land verdiend wordt – dit is tegenwoordig geen uitzondering meer. Dit is vooral in de grensstreek met Duitsland en België te zien. Van noord tot zuid zitten de grensgemeentes vol met „Nederduitsers“ en "Nederbelgen". Een landsgrens wordt al lang niet meer als een drempel ervaren.

Nauwe band met Duitsland en België 

Nederland heeft van oudsher een bijzonder nauwe band met Duitsland en België. Enerzijds leveren deze intensieve betrekkingen kansen voor burgers op en beide landen zijn dan ook belangrijke handelspartners van elkaar geworden. Anderzijds vormt de confrontatie met twee verschillende rechtstelsels voor steeds meer burgers een uitdaging. In grensoverschrijdende situaties dienen zij zich immers conform beide rechtsstelsels te gedragen en ook fiscaal kent ieder land zijn eigen aanpak.

Twee rechtstelsels naast elkaar bevat conflictpotentiaal

Een Nederlander die zich in Duitsland of België vestigt, raakt onmiddelijk met twee rechtstelsels geconfronteerd. Een uniform erfrecht bijvoorbeeld dat in meerdere landen geldt, bestaat immers niet. Voor begrippen uit het Nederlandse rechtsstelsel zijn in het Duitse of Belgische recht niet altijd equivalenten te vinden. Deze constellatie bevat dus een zekere lading conflictpotentiaal, maar Tax Design helpt u graag verder.