Privacybeleid

Privacybeleid

Informatie omtrent de gegevensverwerking in het kader van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de gegevensverwerking van Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de gegevensverwerking technisch uitgevoerd door Jimdo. In dit verband wordt verwezen naar Jimdos informatie over gegevensbescherming. De Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, [email protected]) en de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met Google Analytics op deze website.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op het gebruikte apparaat worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door websitebezoekers mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website alleen gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke referentie uit. Als gevolg van de verlenging zal het IP-adres van Google vooraf worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat door de relevante browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Namens Jimdo en de site-exploitant zal Google de informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik aan Jimdo en de site-exploitant (Art. 6 lid 1 onder f van de AVG). Het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, die mogelijk wordt gemaakt door de levering van de statistische functies van Jimdo. De belangen van de gebruikers worden voldoende beschermd door de pseudonimisering.

Google LLC. biedt een garantie op basis van de modelcontractbepalingen om te voldoen aan een passend niveau van gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning (bijv. user-ID) of advertentie-ID's worden automatisch verwijderd na 50 maanden. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch één keer per maand plaats.

Het verzamelen door Google Analytics kan worden voorkomen doordat de paginabezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. Tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan ook te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browserplug-in kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De paginabezoeker kan voorkomen dat Google Analytics gegevens op deze website verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die toekomstige gegevensverzameling bij uw bezoek aan deze website verhindert.

Als op de link wordt geklikt: De paginabezoeker heeft bezwaar gemaakt tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google vindt u onder de voorwaarden van Google Analytics Voorwaarden of onder het Google Analytics Overzicht.


Conform de relevante wetgeving en de AVG hebben websitebezoekers bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens die via deze Google Analytics-gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft hij recht op informatie, correctie, dataportabiliteit of verwijdering van zijn gegevens en recht op dataportabiliteit. De sitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van hun gegevens. Om deze rechten van betrokkenen met betrekking tot de Google Analytics-gegevensverwerking op deze site uit te oefenen, kan een betrokkene (sitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH, [email protected]) of de site-exploitant (Tax Design B.V., [email protected]).